Registrieren
ENC Division 1B 2012-2014
Mannschaftskader Ukraine [ UKR ]

Ukraine


Hakler Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Mykola kirsanov - (-) 6 (6)-5------
  Oleksandr Khomenko - (-) 5 (-)5-------
  Vitalii Kramarenko - (-) 6 (3)321-----
  Oleksandr Polianski - (-) 2 (1)11------
Prop Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Dmytro Mokrestsov - (-) 2 (1)11------
  Eduard Vertylevskyi - (-) 5 (5)-1------
  Sergei Sukhikh - (-) 2 (1)1-1---1-
  Oleg Lytvynenko - (-) 3 (1)2-1-----
  Ievgen Chaika - (-) 4 (4)-31-----
  Mykola Aleksandriuk - (-) 1 (1)--1---1-
Zweite Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Roman Kulalivskiy - (-) 3 (2)1-----1-
  Vyacheslav Krasyknyk - (-) 3 (3)--1----1
  Eduard Kozyr - (-) 3 (2)12------
  Viktor Gulenko - (-) 1 (-)1-------
Dritte Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Aleksandr Lomakin - (-) 4 (4)-31-----
  Aleksandr Tsapenko - (-) 4 (4)--------
  Sergii Nikitin - (-) 5 (4)12----1-
  Ruslan Radchuk - (-) 5 (5)-11-----
  Vladylav Hrabovskyy - (-) 3 (2)1-1---1-
  Vladyslav Demetskyi - (-) ---------
  Aleksei Novoreshchenov - (-) 6 (5)111---1-
  David Daushvili - (-) 1 (-)1-------
Gedrängehalb Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Sergii Ianchyi - (-) 7 (5)24------
  Taras Marchenko - (-) 7 (6)141-----
  Denys Masiukov - (-) 7 (4)3311----
  Zurarb Kikacheishvili - (-) 1 (-)1-------
Verbinder Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Sergey Tserkovniy 24.05.1981 (39) 7 (7)--11112-
  Mykola Deliyergiev - (-) 5 (2)32--1---
Innendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Pavlo Maslukov - (-) 4 (3)11-26---
  Vyacheslav Ponomarenko - (-) 4 (3)111-----
  Igor Snisarenko - (-) 1 (-)1-------
Außendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Maksim Kravchenko 02.06.1987 (33) 5 (5)-1------
  Oleg Kosariev - (-) 6 (6)--3115--1
  Miroslav Shulink - (-) 3 (-)3-------
  Artem Kulyk - (-) 1 (1)-1------
  Iurii Mikhalchuk - (-) 1 (-)1-------
  Maxsim Churaiev - (-) 1 (-)1-------
  Maksym Tyurikov - (-) 1 (-)1-------
Schluss Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Vitali Krasnodemsky - (-) 6 (6)--2-----


Advertisement
Advertisement
Advertisement